Regulamin

Zasady zwrotów – odstąpienie od umowy sklepu Leśniczówka.

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyn, w tym celu złożyć musi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. 14-dniowy termin, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy.

Klient jest zobowiązany odesłać towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył pismo o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Do zwracanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu towarów. Razem z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty i/lub świadczenia, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił. Do zwracanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu towarów.

Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku zakupu towaru który został specjalnie dla niego spersonalizowany, na przykład „pudełko z grawerem wybranym przez klienta” lub wykonywanego na zamówienie Klienta.

Regulamin sklepu internetowego Sklep-Lesniczowka.com
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o
prawach Konsumenta.

1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu internetowego, która jest uregulowana odrębnym regulaminem, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie internetowym swoje indywidualne Konto.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.                                                                
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Sklep – sklep internetowy Sklep-Lesniczowka, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sklep-lesniczowka.com.
 8. Sprzedawca – Zuzanna Gadowska, jednoosobowa działalność gospodarcza NIP: 8631707339
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Koszyk — element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
 11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep-lesniczowka.com.

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Żerniki 5a, 27-552 Baćkowice
 2.  Adres e-mail: kontakt@sklep-lesniczowka.com                                    
 3. Telefon: 661-992-996                                                                                                    
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.  
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-17

3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
     
 2. . Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Administratorem oraz właścicielem sklepu jest firma DESIGNNATURE ZUZANNA GADOWSKA NIP: 8631707339, REGON: 522539545. Firmą sprzedającą produkty z kategoorii opakowania drewniane jest firma WOODBOX SEBASTIAN GRZESIK NIP: 8661746048, Firmą sprzedającą pozostałe produkty na sklepie jest firma DESIGNNATURE ZUZANNA GADOWSKA NIP: 8631707339. 
 4. Kupujący składając zamówienie wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane do wysyłki towaru..
 5.  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia produktów wchodzących w jego skład oraz zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Kupujący przed zakupem powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce informacje techniczne, gdzie znajdują się szczegółowe dane na temat produktów sprzedawanych w sklepie ”sklep-lesniczowka.com”
 7. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcami.
 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie papierowej nie później niż przy odbiorze zamówienia przez Kupującego Towaru W przypadku zamówienia zestawu składającego się z pudełka drewnianego oraz pamięci USB, Kupujący otrzyma dwie faktury.
 9. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich
  danych do wysyłki przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5 PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY WYSYŁKI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pośrednictwem platformy płatniczej: dotpay.pl
c. Za pobraniem, płatność następuje w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przedpłaty, zapłatę za zamówienie należy uiścić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia możliwe jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Żerniki 5a, 27-552 Baćkowice – 0 zł
b) przesyłka kurierska na terenie Polski – 17,00 zł

6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności na swoim koncie bankowym.  

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami po opłaceniu dodatkowych kosztów wysyłki.                                                 

5. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski                                                  

6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie
  14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3.  Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2
  Regulaminu, o decyzji odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja przekazana pocztą elektroniczną lub pismo wysłane pocztą).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.                                                   

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu płatności za produkt metodą płatności inna  niż tą którą użył Kupujący podczas płacenia za produktu.         

6. Zwrot płatności następuje po odebraniu przez Sprzedającego zwracanego towaru, jeśli ten został uprzednio wysłany do Kupującego w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Żerniki 5a, 27-552 Baćkowice niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży


8 Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.                                                                                                                           

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, na przykład (produkt wygrawerowany według zaleceń Kupującego)

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.


3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na maila kontakt.lesniczówka@gmail.com


4. W reklamacji zawrzeć należy m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia dokumentujące wadę, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z reklamacją.


5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji wysłane podczas zgłoszenia reklamacyjnego materiały w tym zdjęcia nie będą wystarczającym dowodem dla uznania reklamacji,  konieczne będzie odesłanie przez Kupującego reklamowanego towaru na adres Żerniki 5a, 27-552 Baćkowice, koszt zwrotu w takim przypadku ponosi Sprzedający

9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).


3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Urnowy Sprzedaży.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi.                                        

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą lub przelewem bankowym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10 ZASTRZEŻENIA

1. Klient oświadcza, że dysponuje odpowiednimi prawami do przesyłanych i wykonywanych na jego zamówienie wzorów. 2. Sklep internetowy ma prawdo odmówić wykonania wzoru w przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich, przesłania treści o charakterze rasistowskim, propagujące nienawiść itp.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przewiń do góry