Zwroty i reklamacje

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.


3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na maila kontakt.lesniczowka@gmail.com


4. W reklamacji zawrzeć należy m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia dokumentujące wadę, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z reklamacją.


5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.                       

7.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji wysłane podczas zgłoszenia reklamacyjnego materiały w tym zdjęcia nie będą wystarczającym dowodem dla uznania reklamacji,  konieczne będzie odesłanie przez Kupującego reklamowanego towaru na adres, Zimnowoda 56A, 28-210 Bogoria, koszt zwrotu w takim przypadku ponosi Sprzedający

Przewiń do góry